Teaching is the profession that teaches all the other professions.

Monday, 12 December 2011

BM THN 2 : Kenderaan Kereta

Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Kelas Pemulihan Khas.


Mata pelajaran         : Bahasa Melayu
Kelas                       : Tahun 2 inovatif
Tarikh                      : 29 Jun 2011
Masa                       : 60 minit
Bilangan Murid        : 12 orang
Tajuk                      : Kenderaan – Kereta

Hasil Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


1.Menulis karangan mudah berdasarkan gambar tunggal dengan betul.
2.Memberi pendapat mengenai tajuk yang dipelajari dengan ayat yang betul


Isi Pelajaran
Menulis karangan mudah dengan lengkap berbantukan gambar tunggal – Kereta. Bapa
Fokus Utama          : Menulis karangan mudah berdasarkan gambar tunggal dengan betul.
Fokus sampingan    : Memberi pendapat mengenai tajuk yang dipelajari dengan ayat yang betul


Pengisian Kurikulum   :


Matematik dan Pendidikan Moral

Kemahiran bernilai tambah :
Kemahiran berfikir   : Menyusun atur , mengintepretasi
Kajian Masa Depan   : Mereka cipta kereta  
Kecerdasan Pelbagai  : Kinestetik,muzik,verbal-lingustik, interpersonal ,visual ruang
Pengetahuan Sedia Ada:
   1.Murid pernah menaiki kereta.
   2.Murid telah boleh menulis ayat pendek .Bahan Bantu Mengajar  :  Kad Gambar
                                                 Kad perkataan
                                                 Kotak
                                                 Penutup botol 
                                                 Gam
                                                 Lembaran mencari perkataan
                                                 Kit permainan pembelajaran
                                                 Kaset dan radio 


Kecerdasan Pelbagai  : Kinestetik,muzik,verbal-lingustik, interpersonal,visual ruang


REFLEKSI

KEKUATAN

Kelebihan atau kekuatan pada pengajaran saya pada hari ini ialah kebanyakkan ibu bapa murid-murid memiliki kereta sendiri ini memudahkan mereka memahami dan kenal akan kepentingan kereta.Selain itu juga mereka begitu seronok dan berminat dengan strategi atau kaedah didik hibur yang saya gunakan dalam pengajaran hari ini.Aktiviti permainan yang saya gunakan juga dalam P&P melicinkan lagi perjalanan pengajaran saya.Dengan mengunakan lontaran suara yang kuat  dan jelas juga menguat dan melancarkan lagi proses pengajaran saya pada hari ini.Di akhir P&P lebih 85% murid-murid dapat menulis karangan mudah berdasarkan gambar dengan betul dan memberi pendapat mengenai tajuk yang dipelajari dengan betul.KELEMAHAN

Kelemahan pada pengajaran saya pada hari ini ialah,ada beberapa orang murid yang enggan mengikuti pembelajaran ketika sesi dalam kumpulan.Mereka asyik dengan dunia sendiri.Kumpulan kecil ini adalah terdiri daripada murid yang agak lemah dan bermasalah dalam kelas. Selain itu terdapat seorang murid yang langsung tak dapat bercakap atau cuba menjawab soalan  ketika sesi soaljawab berlaku di mana saya dapati murid tersebut kelihatan takut dan gugup ketika saya cuba menyoal soalan kepadanya.CARA MENGATASI

Untuk mengatasi masalah pembelajaran saya pada hari ini, saya telah menggunakan kaedah motivasi kepada murid-murid yang bermasalah.Saya memberi nasihat dan semangat kepada mereka agar bersabar dan belajar bersungguh-sungguh demi masa depan.Selain itu saya memberi pengayaan kepada murid yang cerdas dan memberi pemulihan kepada mereka yang bermasalah.
Kaset dan radio


   
 

No comments:

Post a Comment