Teaching is the profession that teaches all the other professions.

Saturday, 10 December 2011

KH THN 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata pelajaran: Kemahiran Hidup
Kelas: 4M Tarikh:21Feb 2011
Tahap / Tahun: 2 Masa: 7.45pg -8.45pg
Bilangan Murid: 32

Tajuk: Bahan pengalir dan bukan pengalir arus elektrik

Hasil pembelajaran: Murid-murid akan dapat

1. mengenalpasti bahan pengalir dan bukan pengalir elektrik yang diberikan secara eksperimen
2. melaporkan hasil eksperimen dalam bentuk pengurusan grafik yang sesuai.
3. menunjukkan tatakerja yang kemas dan sistematik semasa membuat eksperimen.

Isi pelajaran
Bahan pengalir
Bahan bukan pengalir
Prosedur alatan dan bahan membuat eksperimen

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid sudah diperkenalkan dengan litar elektrik asas.

Sumber pengajaran- pembelajaran:

Bil. Butiran alat dan bahan Kuantiti
1 Bekas bateri dan bateri bersaiz D ,
Bekas mentol dan mentol 1.5V 1 set / kumpulan 4 orang
2 wayar sepanjang 10 cm 3 / kumpulan 4 orang
3 Sampel bahan pengalir dan bukan pengalir
Con. Pensil, tali rafia, dawai kuprum, batu, karbon, benang basah, rotan dll 8 set / kumpulan 4 orang
4. Kad kerja 1 set / kumpulan 4 orang
5 Kerja catatan hasil eksperimen 1 set / kumpulan 4 orang


Nilai Murni:
Berhati-hati dan prihatin dengan peralatan
Kajian Masa Depan:
Dapat mengenalpasti bahan pengalir dan bukan pengalir di rumah untuk keselamatan diri.
Kemahiran Berfikir:
Membanding beza dan mencirikan bahan pengalir dan bukan pengalir
Pendidikan Alam Sekitar:
Menjimatkan tenaga elekrik dengan menggunakan bahan pengalir yang terbaik
Langkah-langkah keselamatan:
Berhati-hati dengan alatan dan bahan yang tajam ketika membuat eksperimen..


LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJAJARAN-PEMBELAJARAN SPP/ABB
CATATAN

SET INDUKSI
(5 MINIT)

Satu litar lampu berkelip-kelip

S. Mengapakah lampu ini tidak bernyala?
J .a. tiada arus
b. litar tidak lengkap
c. dll
S. Apakah yang anda buat menjadikannya bernyala?
J a. tutup suis dan litar sempurna

Arus akan mengalir melalui bahan pengalir dan menghidupkan lampu dalam litar yang lengkap.


G cuba menghidupkan lampu tetapi tidak berjaya.
G mengemukakan soalan
G meminta seorang pelajar menghidupkan lampu dan berjaya. G terus mengemukakan soalan lagi.

G mengaitkan aktiviti ini kepada tajuk pelajaran – pengaliran arus

LANGKAH 1
(MINIT)

Bahan pengalir dan bukan pengalir

S. Apakah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik
J Pelbagai jawapan murid

S. Manakah bahan yang ditunjukkan akan mengalirkan arus elektrik ?
J Jawapan murid.G mengemukakan soalan kepada murid untuk mengenalpasti pengetahuan mereka
G menunjukkan bahan-bahan kepada M
M diminta meramal yang manakah ialah bahan pengalir dan direkodkan.

M diminta menjalankan eksperimen untuk membuktikan jawapan yang diberi Kemahiran

Meramal
LANGKAH 2
(MINIT)

Eksperimen menguji pengaliran arus dalam bahan

Gambar rajah litar

Langkah-langkah
Pasangkan wayar pada bekas bateri dan pemegang mentol
Pasangkan mentol dan bateri pada bekas / pemegangnya
Sentuhkan dua hujung wayar dan pastikan mentol menyala
Uji bahan dengan membuat sentuhan pada bahan dan menentukan sama ada mentol menyala atau tidak
Catatkan pemerhatian anda.

G membuat tunjuk cara membuat eksperimen berdasarkan rajah dan arahan kerja

M akan memerhati dan mencatatkan langkah-langkah

G mengagihkan bahan kepada setiap kumpulan

M akan menjalankan eksperimen dalam kumpulan dan mencatatkan pemerhatian

M akan menyediakan dapatan dalam bentuk pengurusan grafik untuk membuat pembentangan Nilai

Sistematik dan teratur

Nilai

Keselamatan

LANGKAH 3
(MINIT) Hasil dapatan murid
Mentol menyala / tidak menyala

Rumusan
Pengalir
Bukan pengalir
G meminta M menyatakan dapatan masing-masing

M akan menyatakan rumusan dapatan dan membandingkan dengan ramalan awal.

G membantu M membuat rumusan berdasarkan dapatan daripada setiap kumpulan.

M di minta membetulkan ramalan jawapan yang telah dibuat. Nilai

Jujur
PENUTUP
(MINIT) Rumusan pelajaran
Bahan pengalir
Bahan bukan pengalir arus

Kaedah penentuan – eksperimen

Dapatan eksperimen

Badan kita mengandungi air
Air ialah pengalir
G meminta M menyatakan isi pelajaran
G membina peta minda daripada maklumat M
G menegaskan bahawa air adalah pengalir dan membuka suis dengan tangan yang basah adalah merbahaya.
Nilai : Keselamatan


Catatan guru pelatih:

No comments:

Post a Comment